Vägassistans

Bärgning Raseborg tillhandahåller omfattande vägassistans.


Syftet med vägassistans är att tillhandahålla lösningar som gör att du kan fortsätta din resa med ditt eget fordon så snabbt som möjligt. Kolla in våra vägassistanstjänster nedan och kontakta oss!

Dörröppning

Söndra inte fönstret om bildörrarna är låsta och de kan inte öppnas. Att reparera ett söndrigt fönster blir mycket dyrare än en dörröppningstjänst som tillhandahålls av en fackman. Ibland kan en bilist inte komma in i sin bil, till exempel på grund av ett elektriskt fel eller frusna lås till följd av hård frost. Vi hjälper även i sådana fall.


Den låsta dörren kan dyrkas upp utan nycklar. Ring oss och vår mekaniker kommer till platsen för att öppna dörren säkert utan att orsaka onödiga skador på din bil. Åtgärden utförs med verktyg för proffs. 

Starthjälp för bilen

När bilen inte startar av sig själv, kalla oss till platsen. Det kan finnas flera möjliga orsaker till startproblemen. De vanligaste orsakerna finns dock i bilbatteriet. Batteriet kan laddas ur om strålkastarna har varit tända för länge eller om batteriet är helt fruset till följd av frost. På platsen börjar vi med att utreda orsaken till problemet. Därefter fixar vår vägassistans problemet och din resa kan fortsätta igen!


Om det händer att bilen inte startar trots flera försök, då kan du utnyttja vår auktoriserade bärgningstjänst och vi ser till att du får en ersättningsbil. Om du har kaskoförsäkring fakturerar vi kostnaderna för bärgningen direkt från ditt försäkringsbolag.

Snabba reparationer på vägen


När ditt fordon behöver repareras på vägen, ring oss. Vi reparerar både personbilar och tunga fordon effektivt och du kan snabbt fortsätta din resa. Vi kommer till platsen där du befinner dig när du behöver hjälp. Om situationen så kräver transporterar vi ditt fordon till vår depå för reparation.