Vägassistans

Bärgning Raseborg erbjuder omfattande vägassistans.


Vägassistansens ändamål är att erbjuda lösningar som möjliggör att din resa kan fortsätta med ditt eget fordon så snabbt som möjligt. Bekanta dig med vår vägassistans och ta kontakt!

Dörröppning

Om dörrarna till din bil är låsta och du inte kan öppna dem, krossa inte fönstret. Reparation av trasiga fönster är mycket dyrare än en professionellt utförd dörröppningstjänst.

Ibland kan bilisten inte komma in i bilen, beroende på t ex elektriska fel eller på grund av att en hård köld här isat ned låsen. Vi hjälper även i sådana situationer.


En låst dörr kan dyrkas upp utan nycklar. Ring oss, så kommer vår mekaniker på plats för att öppna dörren säkert utan att förorsaka onödiga skador på din bil. Vi gör det med hjälp av professionella verktyg. 

Starthjälp för bilar

När din bil inte vill starta, ring oss. Det kan finnas ett antal orsaker till ett startproblem. De mest typiska orsakerna finns i alla fall i bilbatteriet. Batteriet kan vara tomt, om strålkastarna lämnats på för länge eller kölden helt och hållet fryst ner batteriet. På plats får vi först reda ut orsaken till problemet. Därefter åtgärdar vägassistansen problemet och du kan fortsätta din färd igen!


Om det händer att din bil trots alla försök inte vill starta, kan du dra nytta av vår auktoriserade bärgningstjänst och vi skaffar dig en ersättningsbil. Om du har en kaskoförsäkring debiterar vi bogseringstjänsten direkt till ditt försäkringsbolag.